dr inż. Andrzej Przybył - postępowanie habilitacyjne

dr inż. Wojciech Tutak - postępowanie habilitacyjne

dr inż Marcin Korytkowski - postępowanie habilitacyjne

dr inż Paweł Gepner - postępowanie habilitacyjne

dr inż Edyta Hetmaniok - postępowanie habilitacyjne

Dr inż. Arkadiusz Szarek - postępowanie habilitacyjne

Dr inż. Marek Parfieniuk - postępowanie habilitacyjne

Dr inż. Przemysław Postawa - postępowanie habilitacyjne

Dr inż. Adam Gnatowski - postępowanie habilitacyjne

Dr inż. Marcin Mrugalski - postępowanie habilitacyjne

Dr inż. Adam Słowik - postępowanie habilitacyjne

Dr inż. Sebastian Uzny - postępowanie habilitacyjne

Dr inż. Janusz Starczewski - postępowanie habilitacyjne

Dr inż. Rafał Scherer - postępowanie habilitacyjne

Dr inż. Agnieszka Kijo-Kleczkowska - postępowanie habilitacyjne