dr inż. Andrzej Przybył - postępowanie habilitacyjne

mgr inż. Rafał Kaczmarek - wszczęcie 29.06.2017 - przewód doktorski

mgr inż. Anna Żyłka - wszczęcie 29.06.2017 - przewód doktorski

dr inż. Wojciech Tutak - postępowanie habilitacyjne

Mgr inż. Piotr Ladra - wszczęcie 17.11.2016 - przewód doktorski

Mgr inż. Tomasz Kapuściński - wszczęcie 23.02.2017 - przewód doktorski

dr inż Marcin Korytkowski - postępowanie habilitacyjne

Dr hab. inż. Wiesława Piekarska - wszczęte dec. RW w dniu 21.04.2016 r. - postępowanie o nadanie tytułu profesora - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Mgr inż. Dorota Goszczyńska-Króliszewska - wszczęcie 22.09.2016 - przewód doktorski

Mgr inż. Anna Jurczyńska - wszczęcie 22.09.2016 - przewód doktorski

Mgr inż. Anna Jaskot - wszczęcie 22.09.2016 - przewód doktorski

Mgr inż. Dorian Skrobek - wszczęcie 22.09.2016 - przewód doktorski

Mgr inż. Piotr Jeruszka - wszczęcie 23.06.2016 - przewód doktorski

Mgr inż. Tomasz Karoń - wszczęcie 19.05.2016 - przewód doktorski

dr inż Paweł Gepner - postępowanie habilitacyjne

dr inż Edyta Hetmaniok - postępowanie habilitacyjne

Dr inż. Arkadiusz Szarek - postępowanie habilitacyjne

Mgr inż. Maria Zych - wszczęcie 17.09.2015 - przewód doktorski

Mgr inż. Justyna Wiktorowicz - wszczęcie 17.09.2015 - przewód doktorski

Mgr inż. Krzysztof Wolski - wszczęcie 18.06.2015 - przewód doktorski

Strony