Microsoft Imagine

Program Microsoft Imagine (dawniej DreamSpark) umożliwia studentom oraz nauczycielom korzystanie z najnowszych narzędzi designerskich i deweloperskich Microsoft, aby pomóc im w nauce i edukacji zaawansowanych umiejętności technicznych. Dzięki temu studenci i pracownicy dydaktyczni Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki mogą wykorzystać bezpłatnie najnowsze oprogramowanie zarówno na uczelni, jak i w domu.

Opiekun programu

dr inż. Piotr Dziwiński email: piotr.dziwinski@iisi.pcz.pl

Oprogramowanie w ramach Microsoft Imagine

  • systemy operacyjne,
  • serwery (m. in. SQL Server, Windows Server),
  • narzędzia do tworzenia oprogramowania (m.in. Visual Studio, Microsoft Expression),
  • aplikacje (m.in. Access, Project, Visio),
  • wersje testowe produktów.


Link do logowania