Legitymacje studenckie

Procedura wydawania legitymacji studenckiej reguluje Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 138/2018 z dnia 06.07.2018 w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedury wydawania elektronicznej legitymacji studenckiej z późniejszymi zmianami