Załączniki niezbędne do złożenia z pracą dyplomową

Termin złożenia w Dziekanacie Wydziału: zgodnie z § 31 Regulaminu studiów Politechniki Częstochowskiej

 1. Indeks i kartę egzaminacyjną z ocenami z ostatniego semestru oraz wpisaną praktyką zawodową (jeżeli była przewidziana przez program studiów).

 2. Kserokopia wszystkich zapisanych stron indeksu (2 strony z indeksu na 1 kartce ksero formatu A4).

 3. Wypełniona karta obiegowa – do pobrania w dziekanacie (należy pamiętać, iż do podbicia pozycji Biblioteka niezbędny jest indeks studenta).

 4. Podanie o odpis dyplomu* w języku angielskim jeżeli student chce otrzymać taki odpis.

Podanie o odpis w języku angielskim  - Inżynieria mechaniczna  (Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Energetyka)

Podanie o odpis w języku angielskim – Informatyka techniczna i telekomunikacja  (Informatyka, Matematyka)

 1. Oryginalne dowody wpłat  za dyplom w wysokości 60 zł dokonanej przez system płatności masowych USOSweb (oraz dowód wpłaty dodatkowej opłaty 40 zł jeżeli składane jest podanie o odpis w języku angielskim). Opłatę 40 zł należy zgłosić w dziekanacie na kilka dni przed złożeniem dokumentów w celu nadania płatności w systemie USOS.

 2. 4 zdjęcia** formatu 4,5 x 6,5 (w przypadku odpisu w języku angielskim 5 zdjęć). Jedno ze zdjęć opisane: imię i nazwisko, studiowana specjalność.

 3. 1 egzemplarz pracy dyplomowej dwustronnie drukowanej w miękkiej oprawie (pierwsza strona pracy zgodna ze wzorem wraz ze streszczeniem jednostronnym w języku angielskim).

Wzór strony tytułowej

 1. Zapis cyfrowy pracy dyplomowej na opisanej płycie CD lub DVD w formacie *.doc (podpisana płyta w kopercie – bez elementów plastikowych , wklejona na tylnej okładce pracy).

 2. Oświadczenie o oryginalności pracy dyplomowej – zbindowane razem z pracą dyplomową.

Oświadczenie o oryginalności pracy

 1. Informacje uzupełniające do suplementu o indywidualnych osiągnięciach studenta potwierdzone kserokopiami. W przypadku prośby o odpis dyplomu w języku angielskim informacja uzupełniająca przetłumaczona na język angielski.

Informacje dodatkowe do suplementu

 1. Ankieta dotycząca oceny całego toku studiów odbytych na Politechnice Częstochowskiej lub imienne oświadczenie o rezygnacji z wypełnienia ankiety.

Ankieta dotycząca oceny całego toku studiów

lub Oświadczenie o rezygnacji