Sesja egzaminacyjna

Zgodnie z obowiązującym „Regulaminem Studiów" okresem zaliczeniowym jest semestr studiów.

Letnia sesja egzaminacyjna trwa od  17.06.2017 r. do 30.06.2017 r.

Jesienna sesja  egzaminacyjna trwa od 4.09.2017 r. do 15.09.2017 r.

Ostateczny termin złożenia indeksów  do Dziekanatu  - 22.09.2017 r.

Studenci, którzy nie uzyskają wszystkich zaliczeń i egzaminów z przedmiotów semestru letniego mogą ubiegać się o wpis warunkowy na semestr następny w przypadku długu kredytowego nie większego niż 10 punktów ECTS lub braku zaliczenia z dwóch przedmiotów.

Student, który nie spełnia warunków wpisu na semestr następny, może ubiegać się o powtarzanie semestru.

Student, który nie złoży indeksu do Dziekanatu zostanie skreślony z listy studentów.

Studenci, którzy kończą studia składają do Dziekanatu:

  • indeksy wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta do dnia 30.06.2017 r. (o ile nie przystępuje do wcześniejszej obrony pracy dyplomowej).

Jeżeli student przystępuje do wcześniejszej obrony pracy dyplomowej składa do dnia 19.06.2017 roku:

  • indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta i z kserokopią indeksu,
  • pracę dyplomową wraz z pozostałymi dokumentami.

 

Wykaz egzaminów - sesja letnia 2017-2018 - studia stacjonarne

Wykaz egzaminów - sesja letnia 2017-2018 - studia niestacjonarne