UsosWeb

USOSweb to internetowa część USOSa (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) przeznaczona dla studentów oraz pracowników prowadzących zajęcia.

Strona: https://usosweb.pcz.pl

Kontakt z działem technicznym
E-mail: usosweb@adm.pcz.czest.pl tel. +48 343250-264

Zalogowanie do systemu jest możliwe, przez podanie LOGIN'u, którym jest PESEL oraz HASŁA. Studenci, którzy rejestrowali się w systemie IRK posiadają takie samo hasło w USOSweb. Pozostałe osoby otrzymają hasło w dziekanacie.

Zmiana hasła oraz aktualizacja adresu konta pocztowego jest dokonywana tylko i wyłącznie w dziekanacie.