Skład komisji

Skład osobowy Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej powołanej na kadencję 2016/2020:

Przewodniczący Komisji – dr hab. inż. Janusz Szmidla, prof. PCz

Członkowie:
- dr hab. inż. Dariusz Kwiatkowski, prof. PCz – Prodziekan ds. Nauczania
- dr hab. inż. Adam Kulawik, prof. PCz – Prodziekan ds. Rozwoju
- dr hab. inż. Stanisław Szwaja, prof. PCz – IMC
- dr inż. Dariusz Urbaniak – IMC
- dr Anita Ciekot – IM
- dr Maria Lupa – IM
- dr inż. Ewa Węgrzyn-Skrzypczak – IM
- dr inż. Janusz Bobulski – IITiS
- dr inż. Jacek Piątkowski – IITiS
- dr inż. Piotr Dziwiński – IISI
- dr inż. Łukasz Bartczuk – IISI
- dr inż. Robert Bęczkowski – ITM
- dr inż. Katarzyna Czech-Dudek – ITM
- dr inż. Tomasz Domański – IMiPKM
- dr inż. Paweł Waryś – IMiPKM
- mgr inż. Anna Jurczyńska – przedstawiciel doktorantów
- mgr inż. Edyta Grosser – Kierownik Dziekanatu
- Kucharczyk Dawid – przedstawiciel studentów