Składy zespołów


Składy osobowe Zespołów ds. realizacji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia powołanych na kadencję 2016/2020:

 

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów

Przewodniczący:  Kucharczyk Dawid
Z-ca przewodniczącego: Paweł Stryjewski
Członkowie:
 • Agata Mleczko
 • Adam Krawczyk
 • Marta Mazurkiewicz
 • Weronika Cegieła
 • Monika Gruszka
 • Bartłomiej Wróbel
 • Tomasz Kielan
 

Wydziałowa Rada Doktorantów

Przewodnicząca: mgr inż. Agnieszka Pawłowska - IMC
Członkowie:
 • mgr inż. Joanna Kulawik – delegat doktorantów do Rady Wydziału – IITiS
 • mgr inż. Anna Jaskot – zastępca przewodniczącej – IMiPKM
 • mgr inż. Dorota Goszczyńska-Króliszewska – IMiPKM
 • mgr inż. Anna Jurczyńska – IMiPKM

Zespół ds. Ankietowania Studentów

Przewodniczący: dr inż. Piotr Dziwiński – IISI
Członkowie:
 • dr inż. Łukasz Bartczuk – IISI
 • dr inż. Andrzej Grosser – IITiS
 • dr inż. Łukasz Laskowski – IISI
 • dr Piotr Puchała – IM
 • dr inż. Elżbieta Moryń-Kucharczyk – IMC
 • dr inż. Leszek Sowa – IMiPKM
 • dr inż. Ryszard Wolny – ITM

Zespół ds. Kontroli i Weryfikacji Efektów Kształcenia

Przewodnicząca: dr hab. inż. Stanisław Szwaja, prof. PCz – IMC
Członkowie:
 • dr inż. Dariusz Urbaniak – IMC
 • prof. Dr hab. inż. Stanisław Kukla – IM
 • prof. Dr hab. inż. Bogdan Posiadała – IMiPKM
 • prof. Dr hab. inż. Robert Cierniak – IISI
 • prof. Dr hab. inż. Ludmila Dymava – IITiS
 • dr hab. inż. Jerzy Winczek, prof. PCz – ITM
 • dr inż. Katarzyna Czech - Dudek – ITM
 • dr Anita Ciekot – IM
 • dr inż. Tomasz Gałkowski – IISI
 • dr Lena Łacinska – IM
 • dr inż. Zbigniew Saternus – IMiPKM
 • dr inż. Marek Kęsy – ITM
 • dr inż. Grzegorz Grodzki – IITiS
 • dr inż. Maciej Marek – IMC
 • mgr inż. Edyta Grosser – Kierownik Dziekanatu
 • mgr Joanna Plichta – dziekanat (studia stacjonarne)
 • mgr Agnieszka Jaczyńska – dziekanat(studia niestacjonarne)
 • Kucharczyk Dawid – przedstawiciel studentów
 

Zespół programowy ds. Studiów Doktoranckich

Przewodniczący:  prof. dr hab. inż. Andrzej Bogusławski – IMC
Członkowie:
 • prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga – ITM
 • prof. dr hab. inż. Henryk Otwinowski – IMC
 • dr hab. inż. Andrzej Grzybowski, prof. PCz – IM
 • dr hab. inż. Adam Kulawik, prof. PCz – IITiS
 • dr hab. inż. Janusz Starczewski, prof. PCz – IISI
 • dr hab. inż. Dawid Cekus, prof. PCz – IMiPKM
 

Zespół ds. Studiów Podyplomowych

Przewodniczący: dr inż. Paweł Waryś – IMiPKM
Członkowie:
 • dr inż. Janusz Bobulski – IITiS
 • dr inż. Ryszard Krawczyk – ITM
 • dr Katarzyna Freus – IM
 • dr inż. Tomasz Stachowiak – ITM
 • dr inż. Ireneusz Zawłocki – IMiPKM
 • mgr Alicja Konieczko – dziekanat
 
 

Zespół ds. Upubliczniania informacji o Procesie Kształcenia

Przewodniczący: dr inż. Ewa Węgrzyn-Skrzypczak - IM
Członkowie:
 • dr inż. Tomasz Skrzypczak – IMiPKM
 • dr inż. Arkadiusz Kępa – IMC
 • mgr inż. Marcin Szych – specjalista ds. informatyzacji
 • mgr inż. Radosław Dragon – samodzielny referent
 

Zespół ds. e-learningu

Przewodniczący: dr inż. Tomasz Walasek - ITM
Członkowie:
 • dr inż. Jacek Piątkowski - IITiS
 • dr inż. Zygmunt Kucharczyk - ITM
 

Zespół ds. Interesariuszy Zewnętrznych

Przewodnicząca: Dr hab. inż. Wiesława Piekarska, prof. PCz – Pełnomocnik Dziekana ds. Rozwoju Rady Społecznej WIMiI
Członkowie:
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Bogusławski – IMC
 • dr hab. inż. Rafał Scherer, prof. PCz
 • dr inż. Piotr Boral – ITM
 • dr inż. Jacek Piątkowski – IITiS
 • dr inż. Tomasz Domański – IMiPKM
 • dr inż. Ryszard Krawczyk – ITM
 • dr inż. Marcin Kubiak – IMiPKM
 • dr inż. Jolanta Pozorska – IM
 • dr inż. Michał Pyrc – IMC
 • dr inż. Zbigniew Saternus – IMiPKM