Rada Wydziału

Rada Wydziału - accordions

Dziekan oraz Prodziekani

 • Dziekan:
  • prof. dr hab. inż. Małgorzata Klimek
 • Prodziekani:
  • dr hab. inż. Adam Kulawik, prof. PCz
  • dr hab. inż. Dariusz Kwiatkowski, prof. PCz
  • dr hab. inż. Robert Nowicki, prof. PCz
  • dr hab. inż. Janusz Szmidla, prof. PCz

Przedstawiciele prof. i dr. hab.

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Bogusławski
 • prof. dr hab. inż. Robert Cierniak
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Domański
 • prof. dr hab. inż. Witold Elsner
 • prof.dr hab. Stanisław Kukla
 • prof. dr hab. inż. Henryk Otwinowski
 • prof. dr hab. inż. Henryk Piech
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Posiadała
 • prof. dr hab. inż. Jacek Przybylski
 • prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski
 • prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol
 • prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski
 • prof. dr hab.inż. Krzysztof Cpałka
 • dr hab. inż. Dawid Cekus, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Andrzej Przybył, prof PCz
 • dr hab.inż. Adam Gnatowski prof. nadzw.
 • dr hab.inż. Andrzej Grzybowski prof. nadzw.
 • dr hab. Agnieszka Kijo-Kleczkowska prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Mariusz Kubanek, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Rafał Scherer, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Wojciech Sochacki, prof. nadzw.
 • dr hab.inż. Janusz Starczewski prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Stanisław Szwaja, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Artur Tyliszczak, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Jerzy Winczek, prof. nadzw.

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 • dr Elżbieta Gawrońska
 • dr inż. Renata Gnatowska
 • dr inż. Tomasz Domański
 • dr inż. Łukasz Kuczyński
 • dr Sylwia Lara-Dziembek
 • dr inż. Grzegorz Michalski
 • dr Edyta Pawlak-Kazior
 • dr inż. Olga Siedlecka-Lamch
 • dr inż. Tomasz Skrzypczak
 • dr inż. Tomasz Stachowiak
 • dr inż. Wojciech Więckowski
 • dr inż. Marcin Zalasiński

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 • mgr inż. Edyta Grosser
 • mgr inż. Katarzyna Resler
 • mgr Alicja Stachura

Przedstawiciele doktorantów

 • mgr inż. Joanna Kulawik

Przedstawiciele studentów

 • Monika Gruszka
 • Marcin Kałuża
 • Piotr Łągiewski
 • Adrian Pięta
 • Łukasz Sławek
 • Tomasz Walaszczyk

Z głosem doradczym

 • Przedstawiciel ZNP: dr hab. inż. Andrzej Zaborski, prof. nadzw.
 • Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” dr inż. Kwiryn Wojsyk
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Rady Społecznej Wydziału IMiI dr hab. inż. Wiesława Piekarska prof. PCz
 • Pełnomocnik Dziekana ds. kontaktów z biznesem dr hab. inż. Przemysław Postawa prof. PCz

Archiwum: Skład Rady Wydziału 2012-2016 stan na dzień 28.06.2016 r.

 • Dziekan:
  • rof. dr hab. inż. Norbert SCZYGIOL
 • Prodziekani:
  • prof. dr hab.inż. Bogdan POSIADAŁA
  • prof. dr hab. inż. Małgorzata KLIMEK
  • prof. dr hab. inż. Henryk OTWINOWSKI
 • Przedstawiciele prof. i dr. hab. :
  • prof. dr hab. inż. Elżbieta BOCIĄGA
  • prof. dr hab. inż. Andrzej BOGUSŁAWSKI
  • prof. dr hab. inż. Adam BOKOTA
  • prof. dr hab. inż. Robert CIERNIAK
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew DOMAŃSKI
  • prof. dr hab. inż. Stanisław DROBNIAK
  • prof. dr hab. inż. Liudmila DYMAVA
  • prof. dr hab. inż. Witold ELSNER
  • prof. dr hab. inż. Bohdan KOPYTKO
  • prof. dr hab. Stanisław KUKLA
  • prof. dr hab. inż. Tadeusz NIESZPOREK
  • prof. dr hab. inż. Henryk PIECH
  • prof. dr hab. inż. Jacek PRZYBYLSKI
  • prof. dr hab. inż. Danuta RUTKOWSKA
  • prof. dr hab. inż. Leszek RUTKOWSKI
  • prof. dr hab. inż. Pavel SEVASTSYANAU
  • prof. dr hab. inż. Roman WYRZYKOWSKI
  • dr hab.inż. Dawid CEKUS prof. PCz.
  • dr hab.inż. Krzysztof CPAŁKA prof. PCz
  • dr hab. Nadyia GUBARENI prof. PCz
  • dr hab. inż. Mariusz KUBANEK prof. PCz
  • dr hab. inż. Robert NOWICKI prof. PCz
  • dr hab. inż. Wiesława PIEKARSKA prof. PCz
  • dr hab. inż. Jacek SŁANIA prof. PCz
  • dr hab. inż. Wojciech SOCHACKI prof. PCz
  • dr hab. inż. Janusz SZMIDLA prof. PCz
  • dr hab. inż. Stanisław SZWAJA prof. PCz
  • dr hab. inż. Tadeusz ZŁOTO prof. PCz
 • Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich
  • dr inż. Tomasz DOMAŃSKI
  • dr inż. Jerzy JELONKIEWICZ
  • dr inż. Arkadiusz KOCISZEWSKI
  • dr Sylwia LARA-DZIEMBEK
  • dr inż. Grzegorz MICHALSKI
  • dr Edyta PAWLAK
  • dr inż. Jolanta POZORSKA
  • dr inż. Tomasz SKRZYPCZAK
 • Przedst. prac. nie będących nauczycielami akad. (z wyboru):
  • inż. Leszek BARTNIK
  • mgr Alicja STACHURA
 • Przedstawiciele z grupy doktorantów (z wyboru):
  • mgr inż. Marta BOLD
 • Przedstawiciele studentów (z wyboru):
  • Monika GRUSZKA
  • Marcin KAŁUŻA
  • Natalia ŁASZCZYCA
  • Piotr ŁĄGIEWSKI
  • Tomasz MICHALIK
  • Katarzyna MORDAL
  • Adrian PIĘTA
  • Łukasz SŁAWEK
  • Tomasz WALASZCZYK
 • Z głosem doradczym:
  • Przedstawiciel ZNP: dr inż. Andrzej ZABORSKI
  • Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” dr inż. Kwiryn WOJSYK

Archiwum: Skład Rady Wydziału 2008-2012 stan na dzień 28.06.2012 r.

 • Dziekan:
  • rof. dr hab. inż. Norbert SCZYGIOL
 • Prodziekani:
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew DOMAŃSKI
  • dr hab. inż. Henryk OTWINOWSKI prof. PCz
  • prof. dr hab.inż. Bogdan POSIADAŁA
 • Profesorowie:
  • prof. dr hab. inż. Elżbieta BOCIĄGA
  • prof. dr hab. inż. Karol CUPIAŁ
  • prof. dr hab. inż. Stanisław DROBNIAK
  • prof. dr hab. inż. Liudmila DYMAVA
  • prof. dr hab. Stanisław KUKLA
  • prof. dr hab. Mikhail MATALYTSKI
  • prof. dr hab. inż. Bohdan MOCHNACKI
  • prof. dr hab. inż. Danuta RUTKOWSKA
  • prof. dr hab. inż. Leszek RUTKOWSKI
  • prof. dr hab. inż. Pavel SEVASTSYANAU
  • prof. dr hab. Oleg TIKHONENKO
  • prof. dr hab. inż. Lech TOMSKI
  • prof. dr hab. inż. Roman WYRZYKOWSKI
  • dr hab.inż. Andrzej BOGUSŁAWSKI prof. PCz.
  • dr hab.inż. Adam BOKOTA prof.P.Cz
  • dr hab. inż. Robert CIERNIAK prof. PCz
  • dr hab.inż. Krzysztof CPAŁKA prof. PCz
  • dr hab.inż. Henryk CZARNECKI prof. PCz
  • dr hab. inż. Witold ELSNER prof. PCz
  • dr hab. Nadyia GUBARENI prof. PCz
  • dr hab. inż. Ludwik KANIA prof. PCz
  • dr hab. Małgorzata KLIMEK prof. PCz
  • dr hab. inż. Bogusław KUKURYK prof. PCz
  • dr hab. inż. Krzysztof MENDERA prof. PCz
  • dr hab. inż. Tadeusz NIESZPOREK prof. PCz
  • dr hab. inż. Robert NOWICKI prof. PCz
  • dr hab. inż. Henryk PIECH prof. PCz
  • dr hab. inż. Wiesława PIEKARSKA prof. PCz
  • dr hab. inż. Jacek PRZYBYLSKI prof. PCz
  • dr hab. inż. Jacek SŁANIA prof. PCz
  • dr hab. inż. Wojciech SOCHACKI prof. PCz
  • dr hab. inż. Janusz SZMIDLA prof. PCz
  • dr hab. inż. Jerzy WŁODARSKI prof. PCz
  • dr hab. inż. Tadeusz ZŁOTO prof. PCz
 • Przedstawiciele nauczycieli akad. nie będących profesorami i dr hab.
  • dr inż. Jolanta BŁASZCZUK
  • dr inż. Tomasz GEISLER
  • dr inż. Janusz GRZELKA
  • dr inż. Dariusz KWIATKOWSKI
  • dr inż. Zygmunt KUCHARCZYK
  • dr inż. Adam KULAWIK
  • dr Sylwia LARA - DZIEMBEK
  • dr inż. Kazimierz ŁYCZKO prof. PCz
  • dr Edyta PAWLAK
  • dr Urszula SIEDLECKA
  • dr inż. Arkadiusz SZAREK
  • dr inż. Daniel ZBROŃSKI
 • Przedst. prac. nie będących nauczycielami akad. (z wyboru):
  • inż. Leszek BARTNIK
  • Grażyna KOŁAKOWSKA
  • mgr Alicja STACHURA
  • mgr Władysława SZAŁAS
 • Przedstawiciele z grupy doktorantów (z wyboru):
  • mgr inż. Katarzyna MAZIK
 • Przedstawiciele samorządu studenckiego (z wyboru):
  • Damian BANASZCZYK
  • Mateusz BINEK
  • Gabriela GRUSZKA
  • Patrycja KARCZEWSKA
  • Magdalena KUCHARCZYK
  • Bartosz OGRODNIK
  • Karol PIETRAS
  • Damian SOWA
  • Damian STANISŁAWEK
  • Piotr ZBROJKIEWICZ
  • Maria ZYCH
 • Przedstawiciel ZNP: dr inż. Andrzej ZABORSKI
 • Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” dr inż. Kwiryn WOJSYK