Sekcja Zarządzania Projektami

dr inż. Monika Kosowska-Golachowska – Kierownik Sekcji
dr hab. inż. Renata Gnatowska prof. PCz
dr inż. Milena Trzaskalska
dr inż. Aleksandra Górecka-Zbrońska
mgr inż. Anna Jurczyńska
dr inż. Marcin Kubiak

al. Armii Krajowej 21, pok. 120
tel. (34) 3250 581
e-mail: szp@wimii.pcz.pl

  Sekcja Zarządzania Projektami na Facebooku

 Skład osobowy Zespołu ds. Zarządzania Projektami w roku akademickim 2016/2017
 1. dr inż. Tomasz Derda – adiunkt (IM)
 2. dr inż. Paweł Niegodajew (IMC)
 3. mgr Tomasz Starczewski – doktorant (IM)
 4. mgr inż. Krzysztof Wolski – doktorant (IMC)
 5. mgr inż. Piotr Pluta – doktorant (IISI)
 6. mgr inż. Paweł Staszewski – doktorant (IISI)
 7. mgr inż. Piotr Woldan – doktorant (IISI)
 8. mgr inż. Katarzyna Gospodarek – doktorantka (IITiS)
 9. mgr inż. Michał Sączek – doktorant (IITiS)
 10. mgr inż. Joanna Redutko – doktorantka (ITM)
 11. mgr inż. Dorota Goszczyńska-Króliszewska – doktorantka (IMiPKM)
 12. mgr inż. Anna Jaskot – doktorantka (IMiPKM)
 13. mgr inż. Anna Jurczyńska – doktorantka (IMiPKM)
 14. mgr inż. Dorian Skrobek – doktorant (IMiPKM)

AKTUALNOŚCI

 • Do dnia 16 czerwca 2017 roku można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w konkursach: OPUS 13 oraz PRELUDIUM 13 ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki.

 • Od 1 lutego 2017 roku trwa realizacja projektu pt.: Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W dniu 15 lutego 2017 roku odbyła się uroczysta inauguracja Częstochowskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy. Więcej informacji: www.czumo.wimii.pcz.pl • W styczniu 2017 roku rozpoczęła się realizacja projektu pt.: Kariera w Twoich Rękach, w ramach którego pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej biorą udział w darmowych, certyfikowanych szkoleniach Autodesk FUSION 360. Ponadto w ramach projektu studenci naszego Wydziału biorą udział w darmowych warsztatach z Autoprezentacji i Rozmowy Kwalifikacyjnej. Sponsorem projektu jest P.A. NOVA S.A, która posiada tytuł Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Autodesk.
  Więcej informacji: https://www.facebook.com/karierawtwoichrekach • Z przyjemnością informujemy iż projekt pt.: Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej znalazł się wśród 65 zwycięskich projektów, na ponad 200 złożonych wniosków, które otrzymają dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach pierwszej edycji konkursu Uniwersytet Młodego Odkrywcy.
  Więcej szczegółów:
  http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/wszystkie-wojewodztwa-z-uniwersytetami-mlodego-odkrywcy.html

 •  30 listopada 2016 roku został wysłany wniosek ogólnouczelniany na Działalność Upowszechniającą Naukę (DUN) do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki przewidział dofinansowanie organizacji IX Konferencji Modelowanie Matematyczne w Fizyce i Technice (MMFT 2017).

 •  Od 15 listopada 2016 roku można aplikować o granty na prowadzenie innowacyjnych badań w konkursach TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój. Termin przyjmowania wniosków upływa 16 stycznia 2017 roku. 

 •  10 listopada 2016 roku odbyło się wręczenie nominacji członkom Zespołu ds. Zarządzania Projektami. •  2 listopada 2016 roku został powołany Zespół ds. Zarządzania Projektami, który będzie działał przy Sekcji Zarządzania Projektami, na rok akademicki 2016/2017.

 •  Do dnia 15 grudnia 2016 roku można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w konkursach: OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, POLONEZ 3 oraz BEETHOVEN 2 ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki.
   
 • 14 października 2016 roku został wysłany wniosek o dofinansowanie projektu wydziałowego pt.: „Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej" w ramach konkursu Uniwersytet Młodego Odkrywcy organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  W ramach projektu wsparcie otrzyma 220 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, z którymi zostały podpisane umowy współpracy.

 •  1 października 2016 roku Sekcja ds. Rozwoju zmieniła nazwę na Sekcja Zarządzania Projektami.

 • W dniu 30 września 2016 roku został złożony projekt ogólnouczelniany pt.: „Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej Politechniki Częstochowskiej” w ramach konkursu nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt przewiduje szkolenia, kursy i warsztaty dla kadry Politechniki Częstochowskiej w celu podniesienia kompetencji dydaktycznych. W ramach projektu planowane jest wsparcie dla 120 pracowników PCz, w tym 38 z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.

 • W dniu 14 września 2016 roku został złożony projekt wydziałowy pt.: „Młody naukowiec - zajęcia dla młodzieży szkolnej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej” w ramach konkursu na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt został złożony w partnerstwie z Urzędem Miasta Częstochowy.

 • W dniu 29 lipca 2016 roku został złożony projekt ogólnouczelniany pt.: „Międzynarodowy Magister Politechniki Częstochowskiej” w ramach konkursu nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ramach projektu planowane jest uruchomienie międzywydziałowego kierunku studiów Applied Energy na studiach II stopnia, skierowanego zarówno do studentów z Polski jak i z zagranicy.


Przydatne linki:

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz