Struktura Wydziału

struktura wydziału - quicktabs

Dziekan:
prof. dr hab. inż. Małgorzata Klimek
dr hab. inż. Małgorzata Klimek , prof. PCz godziny przyjęć:
wymagane wcześniejsze uzgodnienie
w sekretariacie Dziekana
Prodziekan ds. Nauki:
dr hab. inż. Robert Nowicki, prof. PCz
dr hab. inż. Robert Nowicki,  prof. PCz godziny przyjęć:
poniedziałek 1100-1300
Prodziekan ds. Nauczania:
dr hab. inż. Dariusz Kwiatkowski, prof. PCz
dr hab. inż. Dariusz Kwiatkowski, prof. PCz godziny przyjęć:
wtorek 1200-1300
piątek 1200-1300
Prodziekan ds. Rozwoju:
dr hab. inż. Adam Kulawik, prof. PCz
dr hab. inż. Adam Kulawik, prof. PCz godziny przyjęć:
wtorek 1400-1500
sobota 1300-1400
Prodziekan ds. Jakości:
dr hab. inż. Janusz Szmidla, prof. PCz
dr hab. inż. Janusz Szmidla, prof. PCz godziny przyjęć:
poniedziałek 1000-1200