Struktura Wydziału

struktura wydziału - quicktabs

Dziekan:
prof. dr hab. inż. Małgorzata Klimek
dr hab. inż. Małgorzata Klimek , prof. PCz godziny przyjęć:
wymagane wcześniejsze uzgodnienie
w sekretariacie Dziekana
Kierownik dydaktyczny ds. dyscypliny Inżynieria mechaniczna:
dr hab. inż. Dariusz Kwiatkowski, prof. PCz
dr hab. inż. Dariusz Kwiatkowski, prof. PCz godziny przyjęć:
wtorek 1200-1300
sobota 1200-1300
Kierownik dydaktyczny ds. dyscypliny Informatyka techniczna i telekomunikacja:
dr Artur Jakubski
godziny przyjęć:
piątek 1215-1315
sobota 1000-1100
Kierownik dyscypliny naukowej Inżynieria mechaniczna:
dr hab. inż. Janusz Szmidla, prof. PCz
dr hab. inż. Janusz Szmidla, prof. PCz godziny przyjęć:
Kierownik dyscypliny naukowej Informatyka techniczna i telekomunikacja:
prof. dr hab. inż. Robert Nowicki
dr hab. inż. Robert Nowicki godziny przyjęć:
Kierownik ds. rozwouj
dr hab. inż. Arkadiusz Szymanek, prof. PCz
godziny przyjęć: