24.02.2017 - promocja studiów na Politechnice Częstochowskiej

W dniu 24. lutego 2017 roku grupa pracowników i studentów Politechniki Częstochowskiej gościła w Technicznych Zakładach Naukowych (TZN) w Częstochowie z promocją studiów na Politechnice, studiów w języku angielskim (EFE), ze szczególnym uwzględnieniem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (WIMiI).

Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczniów TZN – wzięły w nim udział cztery klasy tej szkoły.

Podczas prezentacji w szkołach przedstawiono:

  • ofertę studiów na uczelni oraz wydarzeń organizowanych przez Politechnikę dla szkół średnich – dr inż. Tomasz Jaruga z Instytutu Technologii Mechanicznych WIMiI,
  • międzywydziałowe studia European Faculty of Engineering (EFE – http://efe.pcz.pl) – dr inż. Maciej Marek z Instytutu Maszyn Cieplnych WIMiI,
  • osiągnięcia Koła Naukowego Projektowania Urządzeń Mechatronicznych i Maszyn WMiI – studenci: Dominik Maźniak, Tomasz Ignasiak oraz Janusz Binek.
  • technikę druku 3D - dr inż. Tomasz Jaruga

Oprócz wymienionych prezentacji miał miejsce również pokaz łazika marsjańskiego „Infinity”, który przeprowadzili studenci z Koła Naukowego Projektowania Urządzeń Mechatronicznych i Maszyn WMiI, reprezentujący grupę PCz Rover Team. Uczniowie mogli również zobaczyć drukarkę 3D w technologii FDM oraz polaryskop do badania naprężeń w wyrobach z tworzyw przeźroczystych, które zaprezentował dr inż. Paweł Palutkiewicz z Instytutu Technologii Mechanicznych  oraz kamerę termowizyjną zaprezentowaną przez mgr inż. Damiana Richtera z Instytutu Maszyn Cieplnych.

GALERIA ZDJĘĆ