Instytuty

Instytuty - accordions

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej

ul. Dąbrowskiego 73, tel. 34 325-05-89, e-mail:sekretariat@icis.pcz.pl
Dyrektor Instytutu - dr hab. inż. Mariusz Kubanek
Profesorowie i doktorzy habilitowani - 9
Adiunkci - 19
Adiunkcji naukowi - 1 Asystenci - 1
Starsi wykładowcy - 3
Doktoranci - 12
Pozostali pracownicy - 1
www.icis.pcz.pl

Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych (dawniej KIK)

al. Armii Krajowej 36, tel. 34 325-05-46, e-mail: sekretariat@iisi.pcz.pl
Dyrektor Instytutu -prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski
Profesorowie i doktorzy habilitowani - 8
Adiunkci - 11
Doktoranci - 19
Pozostali pracownicy - 2
www.iisi.pcz.pl

Instytut Maszyn Cieplnych

al. Armii Krajowej 21, tel. 34 325-05-07, e-mail: imc@imc.pcz.czest.pl
Dyrektor Instytutu - prof. dr hab. inż. Witold Elsner
Profesorowie i doktorzy habilitowani - 9
Adiunkci - 18
Doktoranci - 11
Pozostali pracownicy - 3
www.imc.pcz.pl

Instytut Matematyki

ul. Armii Krajowej 21, tel. 34 325-03-24, e-mail: imi@imi.pcz.pl
Dyrektor Instytutu - dr hab. Andrzej Grzybowski prof. PCz
Profesorowie i doktorzy habilitowani - 8
Adiunkci - 23
Asystenci - 2
Doktoranci - 3
Pozostali pracownicy - 2
http://www.im.pcz.pl

Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

ul. Dąbrowskiego 73, tel. 34 325-06-20, e-mail: sekr@imipkm.pcz.czest.pl
Dyrektor Instytutu - dr hab. inż. Wojciech Sochacki prof. PCz
Profesorowie i doktorzy habilitowani - 10
Adiunkci - 11
Doktoranci - 14
Pozostali pracownicy - 3
http://www.imipkm.pcz.pl

Instytut Technologii Mechanicznych

al. Armii Krajowej 21, tel. 34 325-05-09, e-mail: itm@itm.pcz.czest.pl
Dyrektor instytutu - dr hab. inż. Arkadiusz Szarek prof. PCz
Profesorowie i doktorzy habilitowani - 7
Adiunkci - 31
Doktoranci - 22
Pozostali pracownicy - 9
Strona internetowa Instytutu:
http://itm.pcz.czest.pl/