Ogłoszenie dla kandydatów na studia

Kandydaci na studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki PCZ mogą logować się do systemu  USOSweb od 25 sierpnia 2014 roku i dokonywać płatności za legitymację i indeks na indywidualny numer rachunku bankowego (system USOSweb jest dostępny pod adresem https://usosweb.pcz.pl –  logując się należy użyć swój login i hasło, takie jak do systemu IRK). 


Czym jest AKADOS ?

Akademia Dobrego Startu jest to program pozauczelnianej edukacji biznesowej. Jest on tworzony przez pasjonatów oddanym swoim wartościom.
Misją AKADOS jest kształtowanie nowego pokolenia Polaków, profesjonalistów pełnych pasji którzy są konkurencyjni na polskim jak i światowym rynku pracy.

Założyciel Krzysztof Sarnecki o AKADOS : https://www.youtube.com/watch?v=d7ZwhFxpzcE

Więcej o wydarzeniu


Strony