„Design Thinking Week 2014” w Politechnice Częstochowskiej - pierwszy ogólnopolski festiwal design thinking!

Pierwsza taka inicjatywa w Polsce!

Festiwal „Design Thinking Week 2014” to pierwsze takie wydarzenie propagujące w Polsce metodologię design thinking. Jest wspólną inicjatywą „Stowarzyszenia Top 500 Innovators” oraz licznych organizacji pozarządowych i wyższych uczelni w 11 największych miastach w Polsce. Honorowy patronat nad inicjatywą objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - prof. Lena Kolarska-Bobińska, partnerem było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie, a sponsorami ogólnopolskimi - KIC InnoEnergy oraz BTM Innovation.


Godziny rektorskie

Na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej w dniu 3 listopada 2014 r. do godziny 10.00 obowiązywać będą godziny rektorskie.


Strony