Godziny rektorskie

Na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej w dniu 3 listopada 2014 r. do godziny 10.00 obowiązywać będą godziny rektorskie.


Dni rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej informuje, że dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są:

31.10.2014 r. oraz 10.11.2014 r.


Finanse Osobiste

Już w ten Czwartek o godz. 10:00 na Politechnice Częstochowskiej świetne wydarzenie. Jest ono certyfikowane dla wszystkich studentów PCZ oraz możliwe jest zwolnienie z zajęć.


Strony