Wynajem powierzchni na Wydziale

DZIEKAN WYDZIAŁU  INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI

Zaprasza do składania ofert

Na wynajem wydzielonej powierzchni 69m2 z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu gastronomicznego w budynku głównym Wydziału Inżynierii Mechanicznej
i Informatyki al. Armii Krajowej 21 w Częstochowie.


Strony