Oferta edukacyjna

Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki można kształcić się, w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym, na jednym z sześciu kierunków:

 

Studia I stopnia są to studia inżynierskie lub licencjackie, pozwalające uzyskać tutuł zawodowy inżyniera lub licencjata.
Studia II stopnia są to studia magisterskie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata, pozwalające uzyskać tytuł zawodowy magistra.
Studia III stopnia są to studia doktoranckie, które mogą podjąć szczególnie uzdolnieni absolwenci studiów II stopnia, pozwalające uzyskać stopień doktora nauk technicznych.

 

STUDIA STACJONARNE

Matematyka

II stopień

Informatyka

I stopień II stopień

Mechanika i budowa maszyn

I stopień II stopień

Mechatronika

I stopień II stopień

Maszyny i systemy energetyczne

I stopień

Matematyka stosowana i technologie informatyczne

I stopień

STUDIA NIESTACJONARNE

Informatyka

I stopień II stopień

Mechanika i budowa maszyn

I stopień II stopień

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Automatyzacja i eksploatacja maszyn i systemów produkcyjnych

Cel studiów

Wytwarzanie i remonty kotłów

Cel studiów

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Cel studiów

Wymagania i kompetencje międzynarodowego inżyniera spawalnika (IWE)

Cel studiów

Systemy energetyczne oparte na energii odnawialnej

Cel studiów

Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie informatyki

Cel studiów

Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie matematyki

Cel studiów